People360

Ett konsultbolag med nordiska resurser inom executive search, interim och talent management! Varje kund är unik och vi utgår alltid från det i våra uppdrag. Kvalitet är det som är avgörande för vår gemensamma framgång och vi är tacksamma över det förtroende vi har fått genom åren från våra uppdragsgivare och ser fram emot kommande. People360 AB bistår företag och organisationer med kompetens inom Kompetensbaserad Rekrytering, Interim Management och Coaching. Vi rekryterar kandidater till företagsledningar samt chefer och erfarna specialister inom försäljning, marknad, ekonomi, inköp, HR och teknik. People360 hjälper även företag och offentlig verksamhet att snabbt få en högkvalificerad chef eller specialist med skräddarsydd kompetens genom effektiva konsultlösningar för längre eller kortare uppdrag. Vi kan erbjuda exakt matchning med rätt konsult för rätt uppdrag, till rätt kostnadsnivå tack vare vårt omfattande konsultnätverk, vår personliga kännedom om våra konsulters kapacitet och långa, gedigna erfarenhet inom sina nischade områden.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending