Match Recruitment Group AB

MRG fokuserar på att erbjuda och skräddarsy tillfälliga och permanenta rekryteringar samt headhunting-tjänster inom: - Ekonomistyrning & Finansiell styrning - Externrevision, Internrevision, Internkontroll samt Risk kontroll & Compliance - Redovisning, Koncernredovisning & Konsolidering - Private Equity, Corporate Finance & Investment Banking - Treasury & Skatt - Konsultlösningar inom Ekonomi & Bank Inom MRG har alla våra konsulter gedigen operativ och strategisk erfarenhet inom dessa områden från Sverige och utomlands på välkända internationella företag. Vi vet vad som krävs för att en rekrytering skall lyckas eftersom vi själva har rekryterat till dessa områden.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending