Level Recruitment

Sedan starten 2009 har Level Recruitment rekryterat tusentals specialister och chefer till företag, myndigheter och organisationer. Level är en rekryteringspartner som erbjuder heltäckande rekryteringsprocesser där search/headhunting och personlighetstest ingår. Vi ser en rekrytering som ett projekt där våra erfarna rekryteringskonsulter agerar projektledare från uppstarten fram till dess att personen har varit på plats hos dig under en tid efter tillträdet. Ett rekryteringsprojekt innebär ofta att vi har kontakt med våra kunder under en lång tid och våra kunder återkommer ofta till oss år efter år. Våra medarbetare är seniora rekryteringskonsulter med mångårig erfarenhet av att tillsätta specialister och chefer inom sina respektive specialistområden. När du möter oss skall du känna att du får ett bollplank samtidigt som vi kanske utmanar dig lite för att tänka i nya banor. Vår ärlighet och transparens i dialogen med våra kunder leder enligt vår erfarenhet till ett fruktbart samarbete. Vi hoppas att även du skall uppskatta vårt arbetssätt och vår personliga approach. Att rekrytera rätt person till rätt position är avgörande för ett företags framgång, tillväxt och lönsamhet. Vi värderar service och kvalitet högt i våra rekryteringar för att våra kunder ska bli helt nöjda med oss som leverantör och den person som anställs.

Gör din rekrytering enklare med Fill

Sveriges största nätverk av professionella rekryteringsbolag. Över 500 rekryteringskonsulter samlade på en marknadsplats.

Kom igång
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.