Level Recruitment

Sedan starten 2009 har Level Recruitment rekryterat tusentals specialister och chefer till företag, myndigheter och organisationer. Level är en rekryteringspartner som erbjuder heltäckande rekryteringsprocesser där search/headhunting och personlighetstest ingår. Vi ser en rekrytering som ett projekt där våra erfarna rekryteringskonsulter agerar projektledare från uppstarten fram till dess att personen har varit på plats hos dig under en tid efter tillträdet. Ett rekryteringsprojekt innebär ofta att vi har kontakt med våra kunder under en lång tid och våra kunder återkommer ofta till oss år efter år. Våra medarbetare är seniora rekryteringskonsulter med mångårig erfarenhet av att tillsätta specialister och chefer inom sina respektive specialistområden. När du möter oss skall du känna att du får ett bollplank samtidigt som vi kanske utmanar dig lite för att tänka i nya banor. Vår ärlighet och transparens i dialogen med våra kunder leder enligt vår erfarenhet till ett fruktbart samarbete. Vi hoppas att även du skall uppskatta vårt arbetssätt och vår personliga approach. Att rekrytera rätt person till rätt position är avgörande för ett företags framgång, tillväxt och lönsamhet. Vi värderar service och kvalitet högt i våra rekryteringar för att våra kunder ska bli helt nöjda med oss som leverantör och den person som anställs.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending