Invici

På Invici är vi experter inom ekonomiområdet. Vi arbetar passionerat för att hitta en perfekt match mellan kvalificerade uppdrag och erfarna ekonomer. Vi arbetar efter devisen "specialister för specialister"​. Våra yrkeserfarna konsulter och konsultchefer förstår väl CFO’s vardag och utmaningar. Med adderad expertis och metodik för urval och kompetensförsörjning skapas maximal kundnytta.

Gör din rekrytering enklare med Fill

Sveriges största nätverk av professionella rekryteringsbolag. Över 500 rekryteringskonsulter samlade på en marknadsplats.

Kom igång
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.