Invici

På Invici är vi experter inom ekonomiområdet. Vi arbetar passionerat för att hitta en perfekt match mellan kvalificerade uppdrag och erfarna ekonomer. Vi arbetar efter devisen "specialister för specialister"​. Våra yrkeserfarna konsulter och konsultchefer förstår väl CFO’s vardag och utmaningar. Med adderad expertis och metodik för urval och kompetensförsörjning skapas maximal kundnytta.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending