Invici

På Invici är vi experter inom ekonomiområdet. Vi arbetar passionerat för att hitta en perfekt match mellan kvalificerade uppdrag och erfarna ekonomer. Vi arbetar efter devisen "specialister för specialister"​. Våra yrkeserfarna konsulter och konsultchefer förstår väl CFO’s vardag och utmaningar. Med adderad expertis och metodik för urval och kompetensförsörjning skapas maximal kundnytta.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.