Invici

På Invici är vi experter inom ekonomiområdet. Vi arbetar passionerat för att hitta en perfekt match mellan kvalificerade uppdrag och erfarna ekonomer. Vi arbetar efter devisen "specialister för specialister"​. Våra yrkeserfarna konsulter och konsultchefer förstår väl CFO’s vardag och utmaningar. Med adderad expertis och metodik för urval och kompetensförsörjning skapas maximal kundnytta.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing