Interfi

Interfi samarbetar idag med flera av Sveriges största och ledande företag med syfte att utveckla och driva förändring i deras ekonomiorganisationer. Idag är Interfi ett av få företag som uteslutande arbetar med förmedling av konsulter på specialist- och chefsnivå inom ekonomi, vilket gör att vi har ett av Stockholms bästa nätverk av underkonsulter.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending