Initium

Vi arbetar som underentreprenör inom byggsektorn åt såväl mindre som de allra största aktörerna i landet. Vår specialitet är att bistå våra beställare med kompetent personal inom bygg och anläggning oavsett längd och storlek på uppdrag. Vi är ett resursstarkt företag med över 100 anställda yrkesarbetare och tjänstemän. För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder hög kompetens, engagemang, flexibilitet och vara transparenta och tydliga under projektets gång. Vi värdesätter långvariga relationer där vi får utvecklas tillsammans med våra beställare och skapa bästa möjliga resultat för alla parter.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing