Initium

Vi arbetar som underentreprenör inom byggsektorn åt såväl mindre som de allra största aktörerna i landet. Vår specialitet är att bistå våra beställare med kompetent personal inom bygg och anläggning oavsett längd och storlek på uppdrag. Vi är ett resursstarkt företag med över 100 anställda yrkesarbetare och tjänstemän. För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder hög kompetens, engagemang, flexibilitet och vara transparenta och tydliga under projektets gång. Vi värdesätter långvariga relationer där vi får utvecklas tillsammans med våra beställare och skapa bästa möjliga resultat för alla parter.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending