Boardtalk

Vi hjälper rätt människor och rätt arbetsplatser att hitta varandra. Vi som finns på Boardtalk har arbetat i branschen sedan början på nittiotalet. År 2002 startade vi Boardtalk, med ambitionen att bli ett alternativ som då inte fanns. Ett antal arbetssamma år och en lång rad genomförda uppdrag senare tycker vi att vi har lyckats.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending