Arena Personal

Företaget startades 1994 och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi jobbar med tjänstemän såväl som arbetare och har kollektivavtal med Unionen och LO. Vi utför uppdrag där stora volymer av personal behövs snabbt, samtidigt som vi hittar unika kompetenser för specifika tjänster. Vi erbjuder både kollektivanställda och tjänstemän inom en mängd branscher och är verksamma från Luleå i norr, till Malmö i söder.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing