Arena Personal

Företaget startades 1994 och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi jobbar med tjänstemän såväl som arbetare och har kollektivavtal med Unionen och LO. Vi utför uppdrag där stora volymer av personal behövs snabbt, samtidigt som vi hittar unika kompetenser för specifika tjänster. Vi erbjuder både kollektivanställda och tjänstemän inom en mängd branscher och är verksamma från Luleå i norr, till Malmö i söder.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending