3 orsaker varför rekryterarens specialisering är kritiskt för hitta rätt kandidat

Rekryterare
Rekryteringsbolag
Fill
Specialiserad
Talangernas marknad

Varför du ska välja en specialiserad rekryterare

Du vet att du behöver rekrytera, du vet att du behöver hjälp med att rekrytera – nu är frågan vilket bolag du ska kontakta för att få hjälp med att hitta din framtida medarbetare?

Fill listar tre trender som påverkar ditt val av rekryterings och bemanningspartner. Vi reder också ut varför fler rekryteringsbolag blir mer nischade och hur det kan gagna dig som köpare av rekryteringstjänster. 

Många nya rekryteringsbolag på marknaden

Mängden tillgängliga rekryterings och bemanningsbolag har ökat senaste åren och är idag tusenfaldigt många, vilket gör att kvalificering av potentiella rekryteringspartners lätt blir både komplex och tidskrävande för dig som köpare.

En fragmenterad marknad där många erbjuder vad som framstår som likvärdiga produkter är en av anledningarna till att köpare ofta har svårt att särskilja mellan rekryterare och lätt testar sig runt i jakten på att hitta ’den rätta’. 

Men tänk om det inte finns enbart en enda rätta? 

Nya anställningsformer

Exakt hur många frilansare det finns inom olika yrkeskategorier i Sverige är lite oklart idag, men att fler och fler tar anställning via mer flexibla upplägg som konsult (giggare) istället för att ta en fast anställning har varit en ökande trend under de senaste 5 åren.

Det ökande utbudet av frilansare, konsulter och distribuerade teams skapar ökad flexibilitet för arbetsgivaren och arbetstagarej. Arbetsgivaren behöver ta ställning till om de vill betala en högre premie kortsiktigt för att få ett specifikt problem löst (exempelvisexemeplvis genom att köpa en interimskonsult unde en begränsad tid) eller om vill man ta in kunskapen inhouse (att själv anställa en person) för att kunna dra andra fördelar med att ha kompetens nära till hands?

Ska man ha en erfaren konsult inne under 4-6 månader för att få upp strukturer och höja nivån inom ett visst funktionsområde, för att sedan kunna anställa en mer junior kollega som får utveckla? Eller ska man anställa en ny kollega på en gång? 

Flexibelt eller permanent? Valet är sällan enkelt och även här kommer köparen behöva fatta beslut i ett tidigt stadie och välja leverantör med bäst förutsättningar för att hjälpa dem.

Nya yrkeskategorier

Det finns många drivare till att det skapats nya yrkeskategorier det senaste decenniet, en av de starkaste orsakerna är förflyttning från analogt arbete till digitalt dito. I takt med en ökad digitalisering har nya typer av yrken introducerats i snabb takt. Yrken och titlar som ’Social media manager’ ’Talent analytics director’ eller ’Agile coach’ fanns i betydligt lägre utsträckning för 5 år sedan och i försvinnande liten del över huvud taget för 10-15 år sedan. De har uppstått som ett svar på en förändrad behovsbild.

Självklart kan man argumentera för att en ’Social media manager’ är en form av kommunikatör och att den typen av roll existerat under många år tidigare. Men de nya yrkeskategorierna innebär allt som oftast, utöver att man behöver bemästra en grundstomme av kunskap kring exempelvis hur kommunikation bäst utövas, även hantera helt nya och unika interaktioner med ny teknik, 

Nya yrkeskategorier ställer förändrade krav på rekryterarens förmåga att både veta vilken kompetens beställaren faktiskt behöver och kunskap om vart man hittar de bästa kandidaterna.

Specialiserade rekryterare är framtiden

Dessa tre trender har bland annat lett till en ökad specialisering inom rekryteringsbranschen. Det finns idag flera rekryteringsbolag som enbart jobbar mot en yrkeskår eller funktion, snarare än att tillgodose alla rekryteringsbehov på marknaden. Enkelt uttryckt kan man säga att specialiserade rekryterare skapar större förtroende för både köparen och kandidaten. En rekryterare som förstår hur hen skall svara på frågor kring ramverk och tekniker kopplat till rekrytering av systemutvecklare, kommer göra ett starkare och seriösare intryck än en branschkollega som hänvisar till att hen måste prata med rekryterande chef för att kunna svara på de frågorna. 

En specialiserad rekryterare förstår de unika utmaningarna för en roll eller bransch bättre och kan snabbare bli mer relevant i sina uppdrag och dialoger.

Slutsats

Mycket har förändrats på rekryteringsmarknaden och bolag som vill vara konkurrenskraftiga bör hålla koll dessa tre trender när de väljer leverantör.

Vill du ha hjälp att komma i kontakt och välja en specialiserad rekryteringspartner går det även bra att prata med oss på Fill. Vi hjälper dagligen köpare och leverantörer att träffas på ett enkelt och smidigt sätt, helt digitalt. Klicka i så fall på länken 👉 här!

Dina vänner på Fill


Unlock full potential with our newsletter about the future of hiring.