XBUS - Excellent Business Services

Excellent Business Services är ett rekryteringsföretag som rekryterar högpresterande människor inom privat och offentlig verksamhet. Xbus är experter på att hitta, attrahera och utvärdera individer för att kunna erbjuda den kompetens du efterfrågar. Vi som hjälper dig är specialister på rekrytering och har själva arbetslivserfarenhet från de områden vi rekryterar till. Det ger oss goda förutsättningar att sätta oss in i ditt behov. Vi gör även beteendeprofilanalys på individnivå och gruppnivå (DISK). Detta ger en möjlighet för kunden och medarbetarna att få en uppfattning om vilka egenskaper och beteendestilar de har samt hur de bäst kommunicerar med andra. Analysen kan genomföras vid rekryteringar, personlig utveckling eller som en rolig och väl uppskattad gruppaktivitet.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing