XBUS - Excellent Business Services

Excellent Business Services är ett rekryteringsföretag som rekryterar högpresterande människor inom privat och offentlig verksamhet. Xbus är experter på att hitta, attrahera och utvärdera individer för att kunna erbjuda den kompetens du efterfrågar. Vi som hjälper dig är specialister på rekrytering och har själva arbetslivserfarenhet från de områden vi rekryterar till. Det ger oss goda förutsättningar att sätta oss in i ditt behov. Vi gör även beteendeprofilanalys på individnivå och gruppnivå (DISK). Detta ger en möjlighet för kunden och medarbetarna att få en uppfattning om vilka egenskaper och beteendestilar de har samt hur de bäst kommunicerar med andra. Analysen kan genomföras vid rekryteringar, personlig utveckling eller som en rolig och väl uppskattad gruppaktivitet.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending