XBUS - Excellent Business Services

Excellent Business Services är ett rekryteringsföretag som rekryterar högpresterande människor inom privat och offentlig verksamhet. Xbus är experter på att hitta, attrahera och utvärdera individer för att kunna erbjuda den kompetens du efterfrågar. Vi som hjälper dig är specialister på rekrytering och har själva arbetslivserfarenhet från de områden vi rekryterar till. Det ger oss goda förutsättningar att sätta oss in i ditt behov. Vi gör även beteendeprofilanalys på individnivå och gruppnivå (DISK). Detta ger en möjlighet för kunden och medarbetarna att få en uppfattning om vilka egenskaper och beteendestilar de har samt hur de bäst kommunicerar med andra. Analysen kan genomföras vid rekryteringar, personlig utveckling eller som en rolig och väl uppskattad gruppaktivitet.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.