Tenaz Research & Consulting

Rekrytering i Stockholm Att rekrytera rätt person till rätt position har aldrig varit så viktigt som nu. Vi på Tenaz Research & Consulting lyssnar till uppdragsgivare för att rekrytera unika ledare och kvalificerade nyckelpersoner för samtliga nivåer inom IT, HR, PR, Advisory, Compliance mm. Med hjälp utav våra välbeprövade rekryteringsmetoder har vi byggt ett unikt nätverk av sökande yrkesmänniskor redo för ert nästa uppdrag. Idag finns vi i Stockholm och jobbar främst mot Norden men vårt nätverk sträcker sig även till Nordamerika. Oavsett om ni kommer till oss som kund eller sökande eftersträvar vi att samtliga parter får en professionell och smidig upplevelse. För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar vi med värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending