Tenaz Research & Consulting

Rekrytering i Stockholm Att rekrytera rätt person till rätt position har aldrig varit så viktigt som nu. Vi på Tenaz Research & Consulting lyssnar till uppdragsgivare för att rekrytera unika ledare och kvalificerade nyckelpersoner för samtliga nivåer inom IT, HR, PR, Advisory, Compliance mm. Med hjälp utav våra välbeprövade rekryteringsmetoder har vi byggt ett unikt nätverk av sökande yrkesmänniskor redo för ert nästa uppdrag. Idag finns vi i Stockholm och jobbar främst mot Norden men vårt nätverk sträcker sig även till Nordamerika. Oavsett om ni kommer till oss som kund eller sökande eftersträvar vi att samtliga parter får en professionell och smidig upplevelse. För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar vi med värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.