Talents of Sweden AB

Talents of Sweden bryter ny mark och har lagt grunden till ett av Sveriges starkaste koncept inom rekrytering och interim. Kärnan i verksamheten är karriärnätverket som är ett exklusivt nätverk för de mest eftertraktade kandidaterna på marknaden. För dig som är medlem i vårt karriärnätverk erbjuder vi en unik möjlighet till långsiktig karriärutveckling. För näringslivet erbjuder vi en strategisk partner när det kommer till rekrytering och interimsuppdrag – där vi genom partnerskap och samarbeten med intressanta företag knyter samman framtidens medarbetare med framtidens företag. Genom vårt annorlunda tänk sticker vi ut hakan, ifrågasätter och utmanar den traditionella rekryteringsmarknaden. Vi är ett ungt bolag med starka värderingar och sätter personers passion och mjuka värden i främsta rummet. Drivkrafter och prestationer är viktigare än meriter och erfarenheter. Våra affärsområden: • Accounting • Finance & Business Controlling • Finance • Payroll • Risk & Compliance • Interim Management
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending