Talents of Sweden AB

Talents of Sweden bryter ny mark och har lagt grunden till ett av Sveriges starkaste koncept inom rekrytering och interim. Kärnan i verksamheten är karriärnätverket som är ett exklusivt nätverk för de mest eftertraktade kandidaterna på marknaden. För dig som är medlem i vårt karriärnätverk erbjuder vi en unik möjlighet till långsiktig karriärutveckling. För näringslivet erbjuder vi en strategisk partner när det kommer till rekrytering och interimsuppdrag – där vi genom partnerskap och samarbeten med intressanta företag knyter samman framtidens medarbetare med framtidens företag. Genom vårt annorlunda tänk sticker vi ut hakan, ifrågasätter och utmanar den traditionella rekryteringsmarknaden. Vi är ett ungt bolag med starka värderingar och sätter personers passion och mjuka värden i främsta rummet. Drivkrafter och prestationer är viktigare än meriter och erfarenheter. Våra affärsområden: • Accounting • Finance & Business Controlling • Finance • Payroll • Risk & Compliance • Interim Management

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.