Talent Eye

Vi är inget vanligt rekryteringsföretag. Genom etablerade nätverk bland talanger inom tech, business, finans och HR hjälper vi företag mot framtiden. Nya behov kräver nya metoder. Det insåg vi redan 2013 då vi valde att utmana och utveckla det gamla sättet att rekrytera på. Vi såg att annonsering och högar med CV:n inte var hållbara lösningar varken för företag eller talanger. Vår metodik bygger istället på att lära känna människor och organisationer på djupet, genom personliga möten och samtal. Vår ambition är att skapa ett mer dynamiskt näringsliv där talanger och företag lyfter varandra. Idag krävs mer än annonsering för att attrahera de bästa talangerna. Hög efterfrågan, digital utveckling och oändliga möjligheter ställer allt högre krav på hur företag rekryterar. För att möta de nya behoven har vi tagit fram unika metoder och processer där vi lär känna människor och organisationer på djupet. Det har gjort oss till specialister på de mest eftertraktade profilerna på marknaden idag och är nyckeln till vår framgång i att skapa hållbara matchningar.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending