Talent Eye

Vi är inget vanligt rekryteringsföretag. Genom etablerade nätverk bland talanger inom tech, business, finans och HR hjälper vi företag mot framtiden. Nya behov kräver nya metoder. Det insåg vi redan 2013 då vi valde att utmana och utveckla det gamla sättet att rekrytera på. Vi såg att annonsering och högar med CV:n inte var hållbara lösningar varken för företag eller talanger. Vår metodik bygger istället på att lära känna människor och organisationer på djupet, genom personliga möten och samtal. Vår ambition är att skapa ett mer dynamiskt näringsliv där talanger och företag lyfter varandra. Idag krävs mer än annonsering för att attrahera de bästa talangerna. Hög efterfrågan, digital utveckling och oändliga möjligheter ställer allt högre krav på hur företag rekryterar. För att möta de nya behoven har vi tagit fram unika metoder och processer där vi lär känna människor och organisationer på djupet. Det har gjort oss till specialister på de mest eftertraktade profilerna på marknaden idag och är nyckeln till vår framgång i att skapa hållbara matchningar.

Gör din rekrytering enklare med Fill

Sveriges största nätverk av professionella rekryteringsbolag. Över 500 rekryteringskonsulter samlade på en marknadsplats.

Kom igång
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.