Stardust Consulting

Vi säkerställer att kopplingen mellan affärsstrategi och Talent Management leder till förbättrad lönsamhet. Vi är konsulter som utvecklar organisationer för framtiden, med människan i fokus. Syftet är att öka genomförandekraften i organisationen. Uppdrag kan innefatta organisationsdesign, kulturutveckling, ledarskapsutveckling, teamutveckling och Talent Management. Det kan innebära att vi hjälper till att utveckla en lönsam företagskultur, definiera och utveckla ledarskapet, ta fram och implementera en HR/people strategi, finjustera ert performance development system, eller att se över er organisationsdesign. Den fulla effekten av Talent Management får man bara om man ser helhetsbilden. Man behöver noggrant tänka igenom var organisationen är idag, vart den är på väg, vilka talanger som krävs för att ta sig dit, och hur man skall attrahera och engagera dem: en handlingsplan för talangerna helt enkelt. Först när man har en sån på plats kan man börja designa, testa och implementera initiativ som stödjer det framtida talangmålet.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending