Stardust Consulting

Vi säkerställer att kopplingen mellan affärsstrategi och Talent Management leder till förbättrad lönsamhet. Vi är konsulter som utvecklar organisationer för framtiden, med människan i fokus. Syftet är att öka genomförandekraften i organisationen. Uppdrag kan innefatta organisationsdesign, kulturutveckling, ledarskapsutveckling, teamutveckling och Talent Management. Det kan innebära att vi hjälper till att utveckla en lönsam företagskultur, definiera och utveckla ledarskapet, ta fram och implementera en HR/people strategi, finjustera ert performance development system, eller att se över er organisationsdesign. Den fulla effekten av Talent Management får man bara om man ser helhetsbilden. Man behöver noggrant tänka igenom var organisationen är idag, vart den är på väg, vilka talanger som krävs för att ta sig dit, och hur man skall attrahera och engagera dem: en handlingsplan för talangerna helt enkelt. Först när man har en sån på plats kan man börja designa, testa och implementera initiativ som stödjer det framtida talangmålet.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing