Simplex Bemanning AB

Simplex grundades år 2014 med visionen att erbjuda företag kvalitativa bemanningslösningar och människor en väg ut i arbetslivet. Varje dag ser vi till att företag hittar rätt kompetens och kopplar samman människor med rätt företag. Simplex ska erbjuda utveckling för individer och verksamheter i hela Sverige. Idag finns vi på flera orter i Sverige och tar oss an uppdrag i hela landet. Vårt erbjudande: Simplex metoder hjälper företag inom logistik, transport och industri att optimera sina verksamheter samt sänka sina personalkostnader. Detta genom inhyrning, rekrytering och/eller personalentreprenader.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending