SalesOnomics

Företag med ambitioner kommer till oss för att accelerera sin försäljning. Att rekrytera rätt är en av de enskilt viktigaste delarna för att bygga en framgångsrik säljorganisation. För oss handlar framgångsrik rekrytering om både kund- och kandidatmatchning där medarbetaren snabbt blir produktiv och företaget får snabb effekt av sin investering. För oss är det viktigt att lära känna dig, din verksamhet och rollen vi ska arbeta med. Vi har därför ett arbetssätt med noga utvalda verktyg och frågor för att säkerställa matchning, kandidat- och kundupplevelse. Kvalité ska vara självklart inte valbart. Arbetet slutar inte vid en lyckad matchning där kandidaten skrivit på anställningsavtalet hos dig. Vi säkerställer en effektiv onboardingprocess och hjälper dig optimera medarbetarens första sex månader. Vår prismodell bygger på devisen, din investering – vårt incitament. Du betalar en uppstartsinvestering, en onboardinginvestering och därefter månadsvis under anställningens sex första månader. Skulle något förändras som gör att anställningen upphör, då upphör också betalningen.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending