Recruitment Friends

Recruitment Friends är ett oberoende konsult & rekryteringsbolag som specialiserar sig i att rekrytera marknadsföringsexperter till attraktiva arbetsplatser. Slutmålet som vi strävar efter i varje samarbete är att effektivisera kundens rekryteringsprocesser samt maximera mängden tid, omtanke och resurser som nyttjas i rekryteringsarbetet. För oss innebär det att invanda mönster om hur man bäst går till väga för att attrahera dom mest eftertraktade kandidaterna behöver utmanas och då är vi där med marknadens ledande system och morgondagens processtöd Recruitment friends löfte till dig som samarbetspartner är att vara den ”stora lilla” konsulten som kombinerar personlighet med professionalitet och värdeskapande. Vi lovar dig omtanke. Vi jobbar dygnet runt med att identifiera och matcha som allra bästa marknadsföringsexperterna i landet med dom allra bästa arbetsplatserna omkring. Vi är nyfikna på dig och på er framtidsvision. Vi drivs utav att hjälpa er hitta eran framtida stjärna och kommer inte sluta sökandet förens vi har gjort det. Vad vi erbjuder - Hel- eller delrekryteringar - Executive search - Head-hunting - Social-medier rekrytering - CV hjälp

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.