Orion & Partners

Orion Search: Det handler om å knytte de rette menneskene og virksomhetene sammen. Å kjenne våre oppdragsgiveres behov, kultur og strategiske retning. Og å finne, tiltrekke og rekruttere akkurat de menneskene som bidrar til å bygge virksomheten videre. Det er vårt oppdrag. Innsikt og forståelse, det er kjernen i vår kompetanse. Orion Perform: Det handler om å skape resultater av strategier sammen med våre kunder. Om å ha innsikt i mål, strukturer og den adferden som skal utvikle virksomhetene videre. Og å kunne gjennomføre slik at det gir ønsket effekt. Det er dette vi kan og det er dette vi gjør. Å forstå og å bygge er kjernen i vår kompetanse. Orion Connect: Det handler om å gjøre selvstendighet til en attraktiv og utviklende karrierevei for høyt kompetente mennesker. Og om å knytte riktig kompetanse til det behovet virksomheter har for å gjøre de rette tingene nå uavhengig av intern kompetanse og kapasitet.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending