Multimind

Sedan år 2000 har MultiMind hjälpt företag och organisationer med internationell verksamhet att tillgodose personal med multikulturella och internationella kunskaper. Vi arbetar med rekrytering, personaluthyrning och konsultation inom Diversity Management. Kärnkompetensen utgörs av en akademiskt skolad personalpool med uttalad kunskap i främmande språk och kulturella betingelser, så kallad multikulturell eller internationell kompetens. Vi förmedlar drygt 150 aktiva konsulter per månad. Vi genomför 500 rekryteringar per år och tillhandahåller 400 individer fördelat på 30 nationaliteter. Och vi tar alltid ansvar för att jobbet blir gjort. Utöver kunskap inom kundservice, ekonomi, marknadsföring, supply chain, HR, eller IT, har våra kandidater internationell erfarenhet. Språkligt, kulturellt och socialt. Detta ger oss en unik nisch. Tillsammans med vår höga kvalitets- och servicenivå kan vi ta ett rekryteringsuppdrag längre än till att enbart tillsätta en titel. Våra kandidater har sammantaget kompetens inom 30 olika språk och internationella kvalifikationer. Vi är särskilt duktiga på att rekrytera och förmedla kandidater som talar nordiska språk, det vill säga norska, danska, finska och svenska. MultiMind håller föredrag och workshops på ämnet diversity consulting och pratar om vikten om mångfald i ett företag, och hur man kan gå tillväga för att leva efter det. Vi kan också gå in som mångfaldskonsulter för att utreda, analysera och ge rådgivning i hur ni kan förbättra och effektivisera er organisation. Det kan handla om alltifrån hur man bygger företag upp ur en mångfaldssynvinkel, till hur man ska tänka kring nya rekryteringar eller företagets interna kultur.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing