IT Talents AB

När ni behöver hjälp med er IT-rekrytering! IT Talents erbjuder specialistkompetens kring strategisk kompetensförsörjning, fördomsfria rekryteringar och mångfald inom främst IT & Tech. Med vår hjälp kan ert företag nå ökad tillväxt med kompetensbaserad och hållbar rekrytering på en marknad där det råder kompetensbrist av talanger. IT Talents har sedan 2007 verkat som partner till många olika företag inom flera branscher med lyckade resultat inom långsiktig talangförsörjning och rådgivning. Vi har själva en lång och gedigen erfarenhet från IT-branschen i ledande managementpositioner. IT Talents har högsta kreditvärdighet hos UC, Creditsafe och DnB.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending