IT Talents AB

När ni behöver hjälp med er IT-rekrytering! IT Talents erbjuder specialistkompetens kring strategisk kompetensförsörjning, fördomsfria rekryteringar och mångfald inom främst IT & Tech. Med vår hjälp kan ert företag nå ökad tillväxt med kompetensbaserad och hållbar rekrytering på en marknad där det råder kompetensbrist av talanger. IT Talents har sedan 2007 verkat som partner till många olika företag inom flera branscher med lyckade resultat inom långsiktig talangförsörjning och rådgivning. Vi har själva en lång och gedigen erfarenhet från IT-branschen i ledande managementpositioner. IT Talents har högsta kreditvärdighet hos UC, Creditsafe och DnB.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.