IT Talents AB

När ni behöver hjälp med er IT-rekrytering! IT Talents erbjuder specialistkompetens kring strategisk kompetensförsörjning, fördomsfria rekryteringar och mångfald inom främst IT & Tech. Med vår hjälp kan ert företag nå ökad tillväxt med kompetensbaserad och hållbar rekrytering på en marknad där det råder kompetensbrist av talanger. IT Talents har sedan 2007 verkat som partner till många olika företag inom flera branscher med lyckade resultat inom långsiktig talangförsörjning och rådgivning. Vi har själva en lång och gedigen erfarenhet från IT-branschen i ledande managementpositioner. IT Talents har högsta kreditvärdighet hos UC, Creditsafe och DnB.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing