Intenco

Vi är HR-konsulter med lång operativ erfarenhet från olika branscher och miljöer. Vår ambition är att vara det självklara valet för företag som behöver ett professionellt stöd i sitt HR-arbete, oavsett om det gäller strategiskt HR-arbete, utveckling av HR-processer, stöd i förändringsarbete, rekrytering av HR-proffs eller hjälp i det operativa arbetet. Hos Intenco hittar du både erfarna HR-generalister och djupa specialister inom HR. Vi hjälper våra kunder i frågor som rör bl a: Utveckling och implementering av HR-processer och verktyg för HR-arbetet, Genomlysning av HR i form av nulägesanalys och förslag på handlingsplan och fokusområden för förbättring och utveckling, Utveckling och utbildning av chefer och ledare i t ex arbetsmiljö, Projektledning av HR-projekt, t ex medarbetarundersökning, lönekartläggning mm, Organisationsförändring och avveckling, Svåra personalärenden och rehabilitering, Arbetsrättsligt stöd, Individuell coaching för chefer och medarbetare, Professionell rekrytering, urvalsstöd och second opinion, Vi hjälper också våra kunder när en interim HR-chef behövs under en kortare eller längre period för att driva HR-arbetet och tillföra kompetens och erfarenhet. Därutöver arbetar vi med många företag som inte behöver en HR-chef på heltid men däremot behöver professionellt HR-stöd några dagar i veckan.

Gör din rekrytering enklare med Fill

Sveriges största nätverk av professionella rekryteringsbolag. Över 500 rekryteringskonsulter samlade på en marknadsplats.

Kom igång
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.