Intenco

Vi är HR-konsulter med lång operativ erfarenhet från olika branscher och miljöer. Vår ambition är att vara det självklara valet för företag som behöver ett professionellt stöd i sitt HR-arbete, oavsett om det gäller strategiskt HR-arbete, utveckling av HR-processer, stöd i förändringsarbete, rekrytering av HR-proffs eller hjälp i det operativa arbetet. Hos Intenco hittar du både erfarna HR-generalister och djupa specialister inom HR. Vi hjälper våra kunder i frågor som rör bl a: Utveckling och implementering av HR-processer och verktyg för HR-arbetet, Genomlysning av HR i form av nulägesanalys och förslag på handlingsplan och fokusområden för förbättring och utveckling, Utveckling och utbildning av chefer och ledare i t ex arbetsmiljö, Projektledning av HR-projekt, t ex medarbetarundersökning, lönekartläggning mm, Organisationsförändring och avveckling, Svåra personalärenden och rehabilitering, Arbetsrättsligt stöd, Individuell coaching för chefer och medarbetare, Professionell rekrytering, urvalsstöd och second opinion, Vi hjälper också våra kunder när en interim HR-chef behövs under en kortare eller längre period för att driva HR-arbetet och tillföra kompetens och erfarenhet. Därutöver arbetar vi med många företag som inte behöver en HR-chef på heltid men däremot behöver professionellt HR-stöd några dagar i veckan.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending