Human Network Sverige AB

Human Network är ett nystartat konsultföretag med säte i Halmstad. Vi tillhandahåller tjänster och lösningar inom företags- och personalrelaterade frågor såsom ex. rekrytering och bemanning av personal, konsultation inom kompetens- och företagsutveckling m.m. Vi vägleder och coachar även människor mellan två jobb. Vi är företaget som gör det lilla extra och vi tror på att varje människa har en given potential till att växa och att bidra med sin styrka i rätt miljö. Vårt breda tjänsteutbud och vårt stora nätverk av kompetenta människor ger oss goda möjligheter att leverera helhetslösningar till dig!
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending