Eterni

Eterni Sweden är jobbskaparna, ett modernt kompetensföretag i en väletablerad bransch. Vårt fokus är lokalt. Vi har som ambition att ha en snabb tillväxt, med en hög lokal närvaro på många orter i landet, med våra kunder i fokus. Eternis samlade kompetens och erfarenhet från bemanningsbranschen, uppgår i dagsläget till mer än hundrafemtio år. Vi som arbetar på Eterni är personliga, pålitliga och kompetenta och för oss och bolaget är enkelhet, snabbhet och kvalitet en självklarhet.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending