Eqonomy

Vi på EQonomy – ett affärsområde inom Wise Professionals – är specialister på rekrytering och konsultuthyrning av kvalificerade ekonomer. Vårt löfte till marknaden är att kompetensförsörja ekonomifunktioner med chefer och specialister genom vårt konsultativa arbetssätt, kvalitetssäkrade processer och aktuella nätverk. Med gedigen branscherfarenhet inom rekrytering och attraktion samt vår framåtlutande inställning hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning i världsklass. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av att hyra ut och rekrytera affärsorienterade ekonomer inom ekonomi, bank & finans och försäkring. Vi tillsätter bland annat roller som Ekonomichef/CFO, Redovisningschef, Redovisningsekonom, Controller, Controllerchef, Business Controller, Financial mfl.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.