Eqonomy

Vi på EQonomy – ett affärsområde inom Wise Professionals – är specialister på rekrytering och konsultuthyrning av kvalificerade ekonomer. Vårt löfte till marknaden är att kompetensförsörja ekonomifunktioner med chefer och specialister genom vårt konsultativa arbetssätt, kvalitetssäkrade processer och aktuella nätverk. Med gedigen branscherfarenhet inom rekrytering och attraktion samt vår framåtlutande inställning hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning i världsklass. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av att hyra ut och rekrytera affärsorienterade ekonomer inom ekonomi, bank & finans och försäkring. Vi tillsätter bland annat roller som Ekonomichef/CFO, Redovisningschef, Redovisningsekonom, Controller, Controllerchef, Business Controller, Financial mfl.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing