Dedicare AB

Om Dedicare Dedicare AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Idag bemannas vården både i Sverige och i Norge av Dedicare. Dedicare Vårdbemanning Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Vi bemannar vården i Sverige, Norge och Finland. Våra konsultchefer är ansvariga både för försäljning och bemanningsprocessen.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing