Crozz Interim Management & Rekrytering

Interim management & Rekrytering av framtidens chefer och specialister Vi skapar värde för våra kunder genom identifiering och matchning av rätt nyckelkompetenser och ledarskap. Crozz är den självklara långsiktiga samarbetspartnern för företag och organisationer som vill växa sin verksamhet och affär.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending