Crozz Interim Management & Rekrytering

Interim management & Rekrytering av framtidens chefer och specialister Vi skapar värde för våra kunder genom identifiering och matchning av rätt nyckelkompetenser och ledarskap. Crozz är den självklara långsiktiga samarbetspartnern för företag och organisationer som vill växa sin verksamhet och affär.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.