Brightness

Välkommen till Brightness Executive Search. Vi rekryterar chefer och specialister inom Public Affairs, kommunikation och marknad till företag som skapar samhällsnytta. Vi är också experter på rekrytering till ledande roller i kunskapsintensiva organisationer och medlemsburen/ideell sektor där stärkt medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending