Brightness

Välkommen till Brightness Executive Search. Vi rekryterar chefer och specialister inom Public Affairs, kommunikation och marknad till företag som skapar samhällsnytta. Vi är också experter på rekrytering till ledande roller i kunskapsintensiva organisationer och medlemsburen/ideell sektor där stärkt medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing