Bonliva

WE CONNECT CARE Bonliva AB är i dag Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsaktör inom vård, omsorg och skola. Vi bemannar med läkare, sjuksköterskor inom primärvård, kirurgi, oftalmologi, medicin, psykiatri och radiologi samt med socionomer, terapeuter, psykologer och medicinska sekreterare. Tillsammans levererar vi högt kvalitetssäkrad arbetskraft till privata och offentliga vård- och omsorgsgivare inom alla Sveriges landsting, i kommuner och offentlig förvaltning samt som upphandlad aktör i Norge för både läkare och sjuksköterskor. Vi har växt organiskt sedan starten 2011 och idag består vi av 115 egna anställda, med över 4000 konsulter inom vård, skola och omsorg som har arbetat tillsammans med oss. Huvudkontoret finns i Stockholm med ett lokalkontor i Gävle. Visionen om en mer jämlik och hållbar vård & omsorg ligger djupt rotad i oss, där slutmålet - för bättre liv är det centrala. Varje patient eller klient ska få en mer jämlik behandling oberoende vart du bor, vem du är eller vart du är född. Vi vill också bidra till en lustfylld arbetsmiljö och stimulera till ökat kunskapsutbyte samt underlätta i patient- och klientbemötandet.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing