Bohmans Nätverk

Bohmans Nätverk rekryterar ledare och nyckelpersoner på olika nivåer inom marknad, tech, PR & kommunikation samt försäljning. Vi arbetar med riktig search, det vill säga att vi aktivt söker upp, attraherar och knyter till oss de mest relevanta kandidaterna för varje enskilt uppdrag.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing