Bohmans Nätverk

Bohmans Nätverk rekryterar ledare och nyckelpersoner på olika nivåer inom marknad, tech, PR & kommunikation samt försäljning. Vi arbetar med riktig search, det vill säga att vi aktivt söker upp, attraherar och knyter till oss de mest relevanta kandidaterna för varje enskilt uppdrag.
Ask supplier for proposal
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending