Varför behovet av rekryterare kommer fortsätta öka

Rekrytering
Rekryterare
Headhunter
Rekryteringsbolag
Specialiserad

Rekryteringsmarknaden har drastiskt förändrats

Tiden då det räckte med att posta en arbetsbeskrivning på en hemsida, eller platsbank för att få kvalificerade sökande är forever f-ö-r-b-i.

Idag klassas över 80% av alla jobbsökande som passiva, vilket betyder att de inte själva ansöker för att byta tjänst. Det betyder att de i stället blir kontaktade och övertygade om att engagera sig i en rekryteringsprocess för att över huvud taget överväga att de ska byta jobb. I vissa branscher så är siffran betydligt högre. Inom exempelvis management consulting, en nischsektor av konsultindustrin, är antalet passiva kandidater >99% och enda sättet att komma i kontakt med den typen av kvalificerade kandidater är att söka upp dem, lyssna på dem och övertyga dem om att det är läge att byta arbetsgivare. En tidsödande och tålamodskrävande process.

Skiftet från att bolag får in organiska kandidater av relevant kvalité, till att det i stället är bolagen som behöver söka upp kandidater har gått snabbt, men trenden har varit tydlig länge.

Denna förändring gör att bolag som förlitar sig på att kandidater söker självmant kommer få det allt svårare att lyckas med sina tillsättningar.

Rekryteringsfirmor – en växande marknad

För bolag som själva inte väljer att bygga upp en intern rekryteringsfunktion (mer om det här) är ett av alternativen att samarbeta med specialiserade och duktiga rekryteringsbolag för att lyckas med sina tillsättningar. Rekryteringsbolag är specialiserade på alla områden kopplat till rekrytering så som, skapande av relevant kravprofil, sourcing av kandidater, nå ut till kalla leads, bygga relationer, övertyga kandidaten om att träffa er som bolag och vara en extern rådgivare kring val av kandidat. Allt för att du och ditt bolag ska kunna fokusera på att växa och utveckla er egen verksamhet i stället för att ’hoppas’ på att ni hittar rätt kandidater.

Källa: LinkedIn, 2021

Siffrorna ljuger inte, rekryterare är eftertraktade

Trenden har varit stigande länge, antalet rekryteringsbolag stiger (2020 av förklarliga själ en anomali). Parallellt  med att det blir fler rekryteringsbolag ökar också kraven på specialisering för att kunna ombesörja marknadens mer nischade behov.

Rekryteringsbolag blir därför specialiserade och använder teknologi för att kunna nå andra typer av kandidater och erbjuda en stark och personlig kandidatupplevelse genom hela processen. Tydligaste sektorn kring detta är tech-rekryterare som är nästan lika eftertraktade som talangerna de skall rekrytera. De vet vad deras kandidatpool existerar och hur man bäst når dem.

Framtidens rekryteringsbolag

Rekryteringsindustrin har i många perspektiv ett diskutabelt rykte och kan i vissa aspekter anses vara både traditionell och gammalmodig. Exempelvis råder det fortfarande låg insyn i hur en rekryterare genomför sitt uppdrag, hur många hen kontaktat, vad utfallet är och vad för budskap man lämnar till kandidaterna. Detta kommer dock att ändras under kommande år.  

Det finns över 2 000 rekryteringsbolag i Sverige och +200 000 rekryteringsbolag globalt, samt multipelt fler om du räknar med alla enmansbolag, som är verksamma in industrin. Tillsammans tillsätter rekryterare över 60 miljoner roller årligen på global basis. En siffra som förväntas stiga kraftigt i takt med att kandidater blir alltmer kräsna i sina val av roller och svåra att nå för det genomsnittliga bolaget som vill anställa.

  • Men för att förtjäna rätten att tillsätta dessa roller kommer ett antal förändringar att ske på marknaden.
  • Relationen mellan dig som köper och rekryteraren kommer bli allt mer digital men utan att tappa i kvalité
  • Rekryterare kommer arbeta närmare kandidatmarkanden och tvingas ha en upparbetad pool med kandidater som vill byta jobb, snarare än att löpande gå ut och sourca kandidater (vilket är fallet många gånger idag)
  • Hur en rekryterare presenterar kandidater och sitt arbete kommer inte ske via bifogade PDFer i mail
  • Rekryteraren kommer kunna redogöra tydligare (med data) vad som skett i processen, vilka som kontaktats, hur kontakten gått till och vilka som valdes bort och på vilka grunder
  • Köparen kommer utgå från att kandidater kan arbeta globalt och vilja ha hjälp med att hitta rätt talang – oavsett geografi
  • Kunder kommer efterfråga teknik som möjliggör att kandidater kan onboardas legalt och procedurellt oavsett vart i världen de arbetar
  • Rekryterare kommer behöva visa data som bekräftar att de är duktiga inom en viss nisch, vilket kommer göra att kunder är mer villiga att betala för deras specialisering

Behovet av specialiserade bolag kommer växa

Under de senaste 10 åren har många olika typer av teknologier och företag sjösatts inom HR-industrin, för att underlätta för arbetsgivare att själva äga och agera professionellt med sin rekrytering. Karriärsidor, kandidathanteringssystem, tester och digital referenstagning är bara några av de områden där det skapats en stor mängd nya typer av bolag och tjänster.

På det stora hela har mycket utav utveckling gagnat det lilla bolaget, och även om det inte vara en uttalad önskan, så har det funnits en naiv dröm om att framtidens rekrytering helt och hållet sker 'inbound' via marknadsföring, algoritmer och automatiserade processer. 2022 kan vi torrt konstatera att människor inte byter jobb tack vare en snygg karriärsida (bara), eller om de får riktade email i sin inkorg eller att tester utförs i en tilltalande grafisk miljö.

Vad dessa teknologier inte löser är den emotionella komponenten av att vilja byta jobb, det är helt enkelt mer än fakta och logik. Det är ett stort beslut att byta jobb och än så länge är ingen teknologi bättre på att hitta rätt argument för en stressad person att vilja byta jobb än…en rekryterare. Sen kan visserligen den rekryteraren vara anställd av bolaget eller jobba externt.

I takt med att kandidater blir allt mer kräsna, medvetna om sitt värde och har mindre tid kommer de bli än mer svåra att nå. Vi på Fill vet att många bolag skulle tjäna på att köpa fler specialiserade rekryteringstjänster, i stället för att hoppas på att deras problem kommer lösa sig magiskt.

Den digitala transformationen av rekryteringsbranschen

I en undersökning från Bullhorn berättade 43% av tillfrågade rekryteringsbolag att de ser över och implementerar en digital transformation av sin verksamhet. En ökning med över 72% från 2020. Katapulterat av COVID, har branschen tvingats digitaliseras snabbare på 24 månader än vad den i många delar gjort under de 24 senaste åren.

Vi på Fill kopplar ihop världens rekryterare med dig som söker efter specialiserade och kvalitetsdrivna experter, allt för att öka chansen med dina tillsättningar. Vi är övertygade om att rekryteraren har en bergfast och viktig del av framtidens arbetsmarknad och vill hjälpa både köparen, rekryteraren och avslutningsvis kandidaten att få en bättre upplevelse med vår tjänst.

Vår första tjänst är marknadsplatsen där du som letar efter specialiserade rekryteringsbolag på ett enkelt och transparent sätt kan komma i kontakt med utvalda bolag. Under året kommer vi gradvis att utöka vårt erbjudande och tillsammans med återkoppling från våra kunder och partners driver vi marknaden i en bättre riktning.

Unlock full potential with our newsletter about the future of hiring.