Varför AI aldrig kommer ersätta rekryterare

AI
Rekryterare
Talent Acquisition
Emotional intelligence
Rekrytering

Det finns många yrken där robotar eller AI kommer ha stort genomslag och i viss del redan har fått stort genomslag. Löftena, drömmarna och farhågorna kring hur AI drastiskt kommer påverka våra liv (i stort och smått) har varit närvarande mer eller mindre dagligen det senaste decenniet. Men hur ser det ut för robotar, automatiseringar och AI inom rekrytering?

Det är svårt för oss på Fill att uttala sig om hur AI kommer revolutionera andra industrier och segment i samhället, men vi kommer här att argumentera för varför rekryteraren inte kommer att ersättas av en algoritm under överskådlig framtid, vilka nedsidor vi på Fill ser med ’AI’ och varför roboten aldrig kommer ersätta den kaffedrickande rekryteraren.

Het, Hetare, AI!

Så varför är förståsigpåare och framtidsspanade så uppspelta över AI-intåget i olika branscher? För den som vill ha en systematisk och kritisk genomgång av det i detalj föreslår vi att man läser denna ypperliga text 👉 här!

Några av de vanligaste argumenten för AI brukar vara följande:

  • Kostnadsbesparing
  • Effektivisering
  • Innovation

Du som läsare får själv avgöra om du tror att detta är relevant för din bransch 🤓

AI + Rekrytering = Framtiden

Men varför är köpare och säljare så heta på just AI inom rekrytering? Och fungerar det verkligen?

Ofta när man besöker hemsidor kopplat till nya balla rekryteringsprodukter upplever vi på Fill att vi möts av beskrivningar av olika lösningar där ord som ’AI’, ’Automation’ ’Machine Learning’och ’Algorithms’ används i olika grad för att förklara hur man magiskt landar in fler Leads / kandidater / eller löser en rättvis rekrytering. Men man förklarar sällan hur detta sker. Man förklarar snarare att detta sker med hjälp av en teknik.

När fungerar AI?

Artificiell intelligens har hittills visat sig vara användbart på att lösa problem som är closed-ended. Tänk schack. Det finns ett begränsat antal drag som matematiskt går att genomföra och målet är att ta ut den andres kung. Här verkar AI göra ett förträffligt jobb. Men många situationer i livet är som du nog redan listat ut inte 'closed-ended'.

När fungerar inte AI?

AI verkar (oavsett bransch) inte vara effektivt på att lösa problem som är open-ended, dvs när problembilden rör sig, är odefinierad eller att lösningen inte har ett enda bra/rätt svar. I dessa fall verkar det vara direkt negativt att använda sig av en 'AI*. Låt oss testa en tankelek; vi ska hitta den bästa personen att rekrytera till rollen som finanschef på ett medelstort svenskt industribolag. Det finns ett potentiellt obegränsat antal områden som definierar framgång. Hur man definierar och mäter dessa egenskaper och faktorer kommer påverka utfallet av vilken kandidat som man anser är bäst. Sedan kommer sekundära områden in och påverkar hur mycket man lyckas i rollen som finanschef, exempelvis konjunktur, internpolitik och massa andra saker. I dessa situationer verkar AI ha rätt stora utmaningar (människor också ska sägas). Läs mer här om du är intresserad 👉 här!

Vill man ha några kritiska argument varför man skall vara försiktig med AI och rekrytering kan man läsa denna text som en början:

✔ Amazon fimpar sin AI kring urvaloch rekrytering 👉 här!

Fills lackmustest då röda lampor börjar blinka är om svaret på frågan ”-Hur löser ni detta problem?” När svaret är ”AI” så finns det verkligen fog för att ifrågasätta detta!

En fundamental utmaning när du ska rekrytera som AI inte löser!

A L L A bolag som rekryterar har en fundamental utmaning… det är att kandidater man vill ska jobba hos dem inte söker jobb själva. Varken hos dem eller hos någon konkurrent. Va är det sant? Varför då kanske du undrar? Det finns många förklaringar såklart men de tre vanligaste är:

  1. Det är jobbigt och läskigt att byta jobb
  2. Det är jobbigt och läskigt att byta jobb
  3. Det är jobbigt och läskigt att byta jobb

Ett annat sätt att säga det på är att säga att du vet vad du har på din nuvarande arbetsplats i termer av kollegor, pendling, löner / förmåner och arbetsuppgifter. Något du inte vet om du byter jobb. Det är alltså en stor osäkerhet kring att byta jobb.

Utifrån Fills ödmjuka spaningsplats finns det inte en rekryterings-chatbot eller CV-granskningsalgoritm i världen som kommer lösa detta problem!?

Så hur gör bolag idag för att konvertera dessa personer som inte söker och trivs där de är? Jo man använder sig av rekryterare. Antingen interna eller genom att samarbeta med rekryteringsbolag som är specialiserade mot en viss sektor och funktion.

Vad kan en rekryterare göra somen AI inte kan?

Absolut, teknik spelar redan idag en avgörande roll i att underlätta hantering av kandidater på olika sätt, men teknik kommer aldrig klara av att visa empati, positivism, tilltro, omtanke och omdöme – mänskliga egenskaper en kompetent rekryterare besitter och som har kraftigt påverkar och övertygar en kandidat att ta det otäcka steget att byta jobb.

Fill bygger en marknadsplats som underlättar för arbetsgivare att hitta och arbeta ihop med utvalda, kvalitetssäkrade, specialiserade rekryteringsbolag och rekryterare. Vi utvärderar löpande samarbetet mellan köpare och rekryterare och kan därför med säkerhet säga att genom att använda sig av Fill för att jämföra, kontakta och anlita rekryteringsbolag ökar vi både sannolikheten att du väljer rätt rekryterare och att du sedermera därför får in bättre kandidater på din arbetsplats.

Att arbeta som rekryterare idag innebär något helt annat än för 10 år sedan för att inte tala om för 20 år sedan. Rekryterare som använder teknik på rätt sätt frigör tid för att kunna spendera majoriteten av sin tid på att bättre förstå kunden och kandidaten. Rekryterare som inte använder tekniken på ett relevant sätt kommer spendera tid på att administrera sig till döds och missar då tiden man behöver för att lära känna kund och kandidat. Utfallet kommer ofrånkomligen blir sämre om du lägger tid på att leta email-adress i olika dokument, än om du har värdeskapande samtal med en kund eller kandidat!

Att fördela sin tid fel är en av flera anledningar till att rekryterare ofta omgärdas av dåligt rykte. Kandidater och kunder upplever att rekryteraren inte bryr sig om dem, eller behandlar dem med respekt. Sannolikt inte av illvilja utan eftersom de är fullsmetade med icke värdeskapande administrativa frågeställningar.

Föreställ dig skillnaden i att spendera 50% av tiden med att lära känna kund och kandidat, kontra 5% - Detta är vad som särskiljer duktiga rekryterare mot mediokra.

Än så länge finns det ingen AI eller algoritm som kan förstå kund och kandidat bättre än en rekryterare, än mindre än en kompetent och duktig rekryterare!

Rekryterarens framtid

Vi på Fill är övertygade om att rekryteraren har en mycket central plats i framtidens rekryteringsmarknad. Vi är övertygade om att människor är bäst på att möta människor, förstå människor och framför allt övertyga människor om varför de skall byta jobb även om de inte ens tänkt en tanke på att göra det själva.

Framgångsrika rekryterare vet om vart de hittar kandidater, lyssnar på kandidaten och vet vilka frågor man skall ställa för att övertyga kandidaten till att gå in i en rekryteringsprocess.

Dina vänner på Fill

Ps. Läs mer om hur vi på Fill kan hjälpa dig att hitta och jämföra rekrytare 👉 här!

Unlock full potential with our newsletter about the future of hiring.