Talangernas marknad

Talang
War on talent
Talangernas marknad
Rekrytering
Rekryterare

Talangernas marknad

Det är idag flera megatrender som gör att arbetsmarknaden är mer komplex och intensiv än någonsin tidigare. Till följd av detta har makten förskjutits från arbetsgivaren till arbetstagaren, det är ’talangernas marknad’. Detta gör att du som arbetsgivare behöver vässa dina metoder och argument än mer för att lyckas anställa kvalificerad personal till ditt bolag. Låt oss på Fill belysa några av aspekterna som har gjort att vi har hamnat där vi är idag.

The war on talent

Runt 1997 myntade McKinsey uttrycket ”The war on talent”. Begreppet blev mer eller mindre allmänt spritt genom boken med samma namn vilken släpptes i början av 2000-talet av Steven Hankin. The war on talent, eller kriget om talangerna, syftar till att det finns färre kompetenta kandidater på arbetsmarknaden, än vad det finns roller som måste tillsättas hos bolagen. Mer specifikt kan man säga att i takt med att fler arbeten ökar i komplexitet, behövs det andra kompetenser än det tidigare gjort. Även om uttrycket först var riktat mot att det skulle ske en stor pensionsavgång av 40-talister som behövdes ersättas av unga och mer oerfarna förmågor, har det fortfarande en stark bäringskraft.

Talang som begrepp

Talang är ett begrepp som används löpande och odefinierat kopplat till anställda och organisationer. Man kan exempelvis ingå i talangprogram på bolag, man kan vara en talang på Excel, eller man kan vara ansvarig för bolagets talent management. Oavsett fall så är begreppet talang många gånger både yvigt använt och oklart definierat. Vill man läsa djupare i ämnet är Kajsa Asplunds bok ypperlig förkovring.

Även om begreppet är yvigt och i många fall tillämpat på hela olika områden får man konstatera att det råder brist på kvalificerad arbetskraft och att det därför just nu är arbetstagarens marknad. I en årlig studie från Manpower, framkom det att ~70 % av de tillfrågade bolagen angav att de anser sig ha en utmaning med att hitta rätt kompetens. Den högsta siffran under studiens 15-åriga historia. Detta har sannolikt inte undgått någon som under de senaste åren försökt att rekrytera till sitt team eller företag. Att rekrytera har aldrig varit svårare än det är idag. Och vet du vad? Det kommer sannolikt inte vara lättare än det är idag heller. I alla fall inte över en överskådlig framtid. Det är flera aspekter som påverkar varför det råder ett krig om talanger:

1) Nya roller kräver nya kompetenser

Ju mer vi lämnar fabriksgolvens repetitiva uppgifter för att istället försjunka i systemiskt problemlösande uppgifter, ofta ihop med andra människor, ställs helt andra krav på medarbetaren. Det ställs större krav på individuell problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet och förhandlingsförmåga (för att nämna några områden). Detta gör att arbetsgivaren behöver vara mer noggrann med vilka människor man anställer, vilket minskar urvalet, vilket i sin tur gör att de personer som har rätt förmågor och kompetenser blir mer eftertraktade.

2) Mindre intresse av stabilitet

Arbetstagare vill ha omväxling och är mindre lojala mot arbetsgivaren. Enligt BLS, har den genomsnittliga anställningstiden hos en arbetsgivare under de senaste 20 åren sjunkit från 12 år till att idag ligga i genomsnitt runt 6 år. Om man tittar på yngre arbetstagare (generation millenials) ser man att genomsnittligaanställningstiden är runt 4,5 år. Sammantaget gör det att folk är mer villiga att byta jobb om de inte får den utveckling eller uppskattning de anser sig förtjäna.

3) Talangerna vet sitt värde

Är man en talang bara för att man ingår i ett talangprogram? Oklart, men klart är att många arbetstagare idag har en mycket godare förståelse för sitt eget värde. Detta tillsammans med sociala plattformar som Linkedin och en växande rekryteringsindustri som ständigt drar i dem, gör att vi (alltså talangerna) har en mindre ödmjuk inställning till jobberbjudanden samt är mer bekväma med att förhandla för oss själva och vår karriärsutveckling. För arbetsgivaren innebär detta att de behöver anstränga sig än hårdare för att lyckas med sina tillsättningar, att kostnaden för att rekrytera går upp, samt att lönekuvertet blir tjockare för de som är eftertraktade.

Sammantaget driver dessa megatrender ihop med flera andra områden att arbetsmarknaden idag är mer komplex och intensiv än någonsin tidigare.

För tillfället och för en överskådlig framtid är det sannolikt fortsatt ’talangernas marknad’ som gäller, vilket gör att du som arbetsgivare behöver vässa dina metoder och argument än mer för att lyckas anställa kvalificerad personal till ditt bolag.

// Dina vänner på Fill

Unlock full potential with our newsletter about the future of hiring.