Så använder du rekryterings­bolag på bästa sätt

Headhunter
Rekryterare
Rekryteringsbolag
Rekrytering
Talangernas marknad

När ska du använda dig av ett rekryteringsbolag?

Det korta svaret är ”När du internt saknar kompetens, kapacitet, eller bredd för att själva lyckas med er kompetensförsörjning”. Idag är rekrytering och kompetensförsörjning ett av de mest strategiskt viktiga områdena för framgångsrika bolag att bemästra. Bolag som Google, Spotify och Gelato Group, tillskriver en stor del av sin framgång till att de har en väldigt uttalad och rigid process för hur man skall attrahera, välja ut och behålla personal.

Logiken är inte svår att förstå. I dessa bolag finns inga maskinparker, mark eller byggnader som utgör värdet, utan det är de gråa små cellerna mellan öronen hos medarbetarna och deras förmåga att prestera som har en direkt koppling till verksamhetens utveckling och resultat. Därför är det mer regel än undantag att dessa bolag väljer att investera i professionellt stöd för att kvalitetssäkra sin rekrytering. Det kan handla om att ha egna interna team av rekryterare och eller köpa sig hjälp från externa experter. 

En felrekrytering är kostsam, oberoende av senioritet eller specialitet. Bara tiden du lägger på att hitta kandidaten, utvärdera, anställa, och sedan träna kostar ditt företag flera hundratusentals kronor. Lägger du dessutom på skadan den anställda kan åstadkomma i sin roll kommer du fort upp i miljonbelopp. Att investera i professionellt stöd för att kvalitetssäkra din rekrytering är ingen garanti, men en försäkring som snabbt betalar av sig.

När ska man söka extern hjälp?
Det finns många olika drivkrafter till att man som organisation väljer att söka efter hjälp och expertis från rekryteringsbolag. Det är idag inte ovanligt att företag har en uttalad rekryteringsstrategi som består av en mix av aktiv intern och aktiv extern rekrytering. Att använda sig av externa experter (rekryterare) har flera fördelar:

  • Når nya kandidatnätverk
  • Få löpande metodutveckling av branschexperter
  • Avlastning vid tillsättning av komplicerade roller
  • Öka chansen till oberoende / jämställd rekrytering

Det kan även vara mer situationsanpassad lösning även om det inte handlar om en uttalad strategi. Man behöver helt enkelt hjälp med att genomföra en rekrytering och saknar intern förmåga att göra det själv.


Hur ska man välja rätt rekryteringsbolag?
Vilket rekryteringsbolag och specifik rekryterare som passar ditt behov är baserat på en rad olika faktorer. Vilket bolag ni är, arbetsplatskulturen hos er, ert employer brand, vilken typ av roll, vilken ersättningar rollen erbjuder, vilken budget ni har för att köpa rekryteringstjänster… listan med faktorer som påverkar ert val är lång. Och ska vara lång. Att byta arbetsplats är oftast en komplicerad och tidskrävande process. Att välja rekryterare kommer av naturliga skäl avspegla sig i detta.

Utmaningen
För de flesta som någon gång planlöst börjat leta efter rekryteringsbolag uppkommer snabbt några problem. Vart hittar jag bolag? Vad är de specialiserade på? Vad kostar det? Vilken tillgänglighet har de? Finns det referenser? Hur ska jag kunna jämföra offerter? Finns det garantier? Vilken betalmodell ska jag välja? Hur ska kontraktet se ut?

Fram till idag har det saknats en modern och effektiv lösning för den vane och ovane köparen.

Fills lösning
Vår tjänst är kostnadsfri att använda och du väljer själv om du vill använda våra digitala guider eller få rådgivning över telefon.

Prova fill idag!

Unlock full potential with our newsletter about the future of hiring.