När ska du använda dig av en extern rekryterare?

Rekryteringsbolag
Intervju
Headhunter
Rekrytering
Talangernas marknad

När ska du använda dig av ett rekryteringsbolag?

Det korta svaret är ”När du internt saknar kompetens, kapacitet, eller bredd för att själva lyckas med er kompetensförsörjning”. Idag är rekrytering och kompetensförsörjning ett av de mest strategiskt viktiga områdena för framgångsrika bolag att bemästra. Bolag som Google, Spotify och Gelato Group, tillskriver en stor del av sin framgång till att de har en väldigt uttalad och rigid process för hur man skall attrahera, välja ut och behålla personal.

Logiken är inte svår att förstå. I dessa bolag finns inga maskinparker, mark eller byggnader som utgör värdet, utan det är de gråa små cellerna mellan öronen hos medarbetarna och deras förmåga att prestera som har en direkt koppling till verksamhetens utveckling och resultat. Därför är det mer regel än undantag att dessa bolag väljer att investera i professionellt stöd för att kvalitetssäkra sin rekrytering. Det kan handla om att ha egna interna team av rekryterare och eller köpa sig hjälp från externa experter. 

En felrekrytering är kostsam, oberoende av senioritet eller specialitet. Bara tiden du lägger på att hitta kandidaten, utvärdera, anställa, och sedan träna kostar ditt företag flera hundra-tusentals kronor. Lägger du dessutom på skadan den anställda kan åstadkomma i sin roll kommer du fort upp i miljonbelopp. Att investera i professionellt stöd för att kvalitetssäkra din rekrytering är ingen garanti, men en försäkring som snabbt betalar av sig.

De två vanligaste rekryteringsstrategierna

Det finns inga genvägar till den ‘perfekta rekryteringen’ och att bygga upp en bra kandidatvolym tar tid. Enligt vår data tar det 4 – 6 månader från påbörjad process till att den nyanställda gör sin första dag på sin nya arbetsplats. Behöver du dessutom bygga upp ny avdelning eller ersätta flera roller samtidigt kommer det ta än längre tid. För dig som rekryterar, oavsett om du är rekryterande chef eller medarbetare, är förberedelser A och O. Ju bättre förberedelse, desto snabbar går själva processen.

Aktiv intern rekryteringsfunktion

Här satsar bolaget (allt som oftast) stora resurser på att ha ett eget team med rekryterare som aktivt sourcar, intervjuar och anställer nya medarbetare. Låt oss kalla det för en intern headhuntingavdelning som säkerställer att bolagets rekryteringsmål blir uppnådda. Bolag inom stark tillväxt har ofta tillämpat denna strategi, exempelvis, Spotfiy, Klarna och Mentimeter. Andra sektorer som arbetar med denna typ av aktivitet är konsultorganisationer, med stort fokus på rekrytering från universitet och högskolor. Kända exempel är Accenture, Mckinsey och Boston Consulting Group.

Att ha en aktiv intern rekryteringsfunktion bygger allt som oftast även på att bolaget har en väl genomtänkt employer-brandingstrategi, för att på så sätt öka inflödet och konverteringsgraden av kandidater, oavsett senioritet.

I en beräkning från rekryteringsbolaget Poolia, räknar de med att ett genomsnittligt svenskt bolag behöver lägga upp till 150 timmar för att tillsätta en enda roll. Med lite snabb matematik innebär det att en dedikerad intern rekryterare kan tillsätta ~10 roller per år. Förutsatt att rekryteraren inte gör något annat än rekrytera. Därför är det vanligt att även bolag som tillämpar den här strategin använder sig av externa rekryteringspartners för att kunna möta tillfälliga rekryteringstoppar eller specialistroller som ligger utanför rekryteringsteamets kärnområde.

Passiv intern rekryteringsfunktion

Sannolikt den allra vanligaste approachen som tillämpas av majoriteten av svenska bolag. Här har man skapat en rekryteringsprocess fokuserad på att ta hand om kandidater som själva sökt sig till bolaget. Maskineriet bygger på att det finns ett externt inflöde av kandidater som man kan screena och intervjua internt. Den stora skillnaden mot en aktiv rekryteringsfunktion är att man saknar förmågan att aktivt fylla på sin kandidatpool. Att bygga en organisk kandidatpool tar långt tid och inte ens våra mest folkkära företag i Sverige klarar av att på egen hand tillsätta roller utan att aktivt söka upp kandidater.

Bolag som jobbar med en passiv intern rekryteringsfunktion börjar ofta med att försöka tillsätta roller genom sitt naturliga inflöde av kandidater. Om det inflödet inte är tillräckligt starkt kontrakteras ett rekryteringsbolag som då aktivt söker upp och förmedlar kandidater.

När ska man söka extern hjälp?

Det finns många olika drivkrafter till att man som organisation väljer att söka efter hjälp och expertis från rekryteringsbolag. Det är idag inte ovanligt att företag har en uttalad rekryteringsstrategi som består av en mix av aktiv intern och aktiv extern rekrytering. Att använda sig av externa experter (rekryterare) har flera fördelar:

  • Når nya kandidatnätverk
  • Få löpande metodutveckling av branschexperter
  • Avlastning vid tillsättning av komplicerade roller
  • Öka chansen till oberoende / jämställd rekrytering

Det kan även vara mer situationsanpassad lösning även om det inte handlar om en uttalad strategi. Man behöver helt enkelt hjälp med att genomföra en rekrytering och saknar intern förmåga att göra det själv.

Hur ska man välja rätt rekryteringsbolag?

Vilket rekryteringsbolag och specifik rekryterare som passar ditt behov är baserat på en rad olika faktorer. Vilket bolag ni är, arbetsplatskulturen hos er, ert employer brand, vilken typ av roll, vilken ersättningar rollen erbjuder, vilken budget ni har för att köpa rekryteringstjänster… listan med faktorer som påverkar ert val är lång. Och ska vara lång. Att byta arbetsplats är oftast en komplicerad och tidskrävande process. Att välja rekryterare kommer av naturliga skäl avspegla sig i detta.

Utmaningen

För de flesta som någon gång planlöst börjat leta efter rekryteringsbolag uppkommer snabbt några problem. Vart hittar jag bolag? Vad är de specialiserade på? Vad kostar det? Vilken tillgänglighet har de? Finns det referenser? Hur ska jag kunna jämföra offerter? Finns det garantier? Vilken betalmodell ska jag välja? Hur ska kontraktet se ut?

Fram till idag har det saknats en modern och effektiv lösning för den vane och ovane köparen.

Fills lösning

Fill är en marknadsplats för dig som söker kvalitativt externt stöd i din rekryteringsprocess och strategi. Vi på Fill är experter inom rekrytering och vill med vår tjänst erbjuda en modern lösning som för samman köpare och säljare av rekryteringstjänster. Vår lösning hjälper dig att hitta, jämföra och anlita rekryteringsbolag helt kostnadsfritt. Vi vet om att all framgångsrik rekrytering med extern hjälp börjar med att matchningen mellan köpare och rekryteringsbolag blir rätt. Vi hjälper dig som letar rekryterare att enkelt nå Sveriges bästa rekryteringsbolag, genom vår digitala tjänst.

Om du vill prova Fill klickar du här

Vi ses

Dina vänner på Fill 🥰

Unlock full potential with our newsletter about the future of hiring.