Fler företag behöver hjälp med rekrytering – därför digitaliserar vi processen

AI
Headhunter
Talent Acquisition
Recruitment
Fill

Fill är en tjänst specialiserad på rekrytering och talangförsörjning via rekryteringsbolag. Fill grundades med visionen att ge varje bolag möjligheten att bygga det perfekta teamet och nå talanger som man annars inte skulle kunna nå.

Svårt att hitta kandidater en utmaning för många företag.

Talangförsörjning är ett växande problem för många svenska och internationella bolag. I återkommande undersökningar beskriver bolagsledningar bristen på rätt kompetens som en av de största hindren bolaget har för att kunna växa sin verksamhet

 

Not: En fyllnadsgrad högre än 1 betyder att företag anställt fler under månaden än de hade lediga jobb i slutet av föregående månad. Ett förhållande mindre än 1 betyder färre anställningar under månaden än lediga jobb i slutet av föregående månad.

Även om trenden varit tydlig länge kan man se tre drivare till den ökade komplexiteten i att rekrytera:

Kunskapsekonomin - ej repetitivt arbete

Mycket har sagts om vad kunskapsekonomi är och hur det skall definieras. Ett sätt att beskriva det är med att det skett ett skifte från att arbetare producerar produkter, till att man producerar tjänster. Om en arbetare tidigare behövde infinna sig fysiskt på en produktionsanläggning för att lösa sitt hantverk, ofta med förhållandevis repetitiva arbetsuppgifter och begränsade kognitiva krav, ser dagens marknad annorlunda ut. 

Idag är arbetsuppgifter komplexare, innefattar fler intressenter och kräver större grad av interaktion med omgivningen. Även om de flesta roller fortfarande har kvar ett stort mått av hantverk, dvs att bemästra något, så är takten kring hur hantverket utvecklas med ny teknik, en snabbrörlig marknad och ökad interaktion med omgivningen saker som ställer förändrade krav på individens förmåga. De individer som bemästrar denna kapacitet, att utveckla sitt hantverk och få saker att hända, blir således mer eftertraktade och har en större påverkan på bolagens effektivitet.

I kontrast till vad många trodde under tidigt 00-tal har många jobb ej automatiserats bort, utan genom digitalisering har arbetsbeskrivningar förändrats. De jobbkategorier som tenderar att växa (och växer kraftigt) är jobb som både är kognitivt krävande och som har låg grad av rutin i sig. 

Internationalisering av arbetsmarknaden

Som konsument är du väl medveten om de positiva fördelarna du åtnjutit av den globaliserad handeln av varor och tjänster. Det har lett till att du kan köpa varor från i stort sett hela världen på nätet. På liknande vis har den ökade internationaliseringen gjort att arbetskraft inte längre är bunden till en lokal eller ens regional marknad. Bolagen i Silicon Valley insåg tidigt att de skulle behöva ändra synen på var de hittar kompetens för att nå sina tillväxtmål. Därför rekryterar de idag till sina team från jordens alla hörn. För arbetstagaren erbjuds därför fler möjligheter, utan att de behöver geografiskt förflytta sig. Bolag som däremot fortfarande enbart letar kompetens lokalt kommer därför få ännu större utmaningar att nå talanger, då de tävlar mot helt andra motståndare.

Ändrat kontrakt arbetsgivare och arbetstagare

Likt mycket annat i samhället har arbetstagarens inställning och förhållande till sitt jobb förändrats. Det har skett en glidande förskjutning från att arbetet existerar för att individen skall kunna uppbära lön och förverkliga sig på sin fritid, till att istället nu vara självförverkligande och värdeskapande. Inom psykologin talar man om traditionell och proteansk inställning till arbetet. 

 

Detta ändrade kontrakt har gjort att arbetstagare inte är bundna till sin arbetsgivare och mer villiga att värdera sin egen förmåga och kompetens likt en konsument, med makt att arbeta med något de själva vill och som de upplever är värdefullt för dem. 

 Dessa tre trender leder sammantaget till fler jobbyten, en rörligare arbetsmarknad och större konkurrens om kandidaterna. Arbetsgivare behöver ha det i beaktande för att fortsätta vara konkurrenskraftiga

Långa rekryteringsprocesser en utmaning för många bolag

Många företag utan specialiserade rekryteringsfunktioner har ofta svårt att hålla tempo och kvalitét i sina rekryteringsprocesser, vilket gör att de konverterar färre kandidater än nödvändigt. Detta trots att bolagen lägger ned i sin mening mycket tid och resurser på rekrytering. 

En undersökning från Deloitte visar att tiden det tar att tillsätta en given roll har ökat med närmare ~80% under de senaste tolv åren, från 40 dagar, 2010, till över 70 dagar, 2022. Hint, ökad tid i rekryteringsprocessen innebär även ökad risk att tappa kandidaten. Utöver faktumet att det även innebär mer operationell tid borta från det faktiska arbetet man är anställd för att göra. 

För bolag utan dedikerad rekryteringsfunktion finns det ett antal saker att göra för att öka konverteringen av kandidater:

 • Övergå till arbetsbeskrivningar med färre skallkrav och randvillkor – vilket ökar mängden potentiella kandidater som kan få jobbet
 • Modernisera rekryteringsprocessen – vilket gör urvalet mer pricksäkert och automatiserat
 • Digitalisera dagens manuella steg – mindre tid på kalenderjonglerande och skicka mail
 • Förtydliga erbjudandet mot arbetsmarknaden – spetsa sitt EVP (Employee Value Proposition) för att tydligare kommunicera sitt budskap/kultur/erbjudande till marknaden.

När problemet fortfarande kvarstår

Kombinationen av ökad konkurrens av talanger och minskad möjlighet att nå ut med sitt budskap har lett till att köpen av rekryteringstjänster ökar, kraftigt.

Data från Fill visar att den vanligaste orsaken att man väljer att använda sig av rekryterare är att man saknar kapacitet att genomföra en rekryteringsprocesssjälv, där både brist på tid och intern kompetens är de viktigaste drivarna. 

Dock upplever många köpare av rekryteringstjänster en hel del hinder kring rekryteringsbranschen. De upplever att det är dyrt, komplicerat att köpa och har ofta dålig erfarenhet av att jobba med rekryterare. 

Fill har därför digitaliserat inköp och kommunikation av rekryteringstjänster.

Många arbetsgivare ser ofta rekryteringsbolag som en sista utväg, när de istället skulle tjäna på att ha en mer proaktiv hjälp av dem. Dessutom har arbetsgivare inte tid att jämföra sitt befintliga bolag och erbjudanden, när de ofta har mycket annat som kräver deras uppmärksamhet.

Samtidigt vill man som arbetsgivare göra en ordentlig upphandling när man väljer nytt rekryteringsbolag. 

Vi har därför anpassat vår tjänst så att arbetsgivare kan jobba med kvalitativa bolag, utvärderade av Fill och tidigare kunder och som erbjuder en stor mängd olika typer av rekryteringstjänster. Allt från sourcing av kandidater, second opinion till executive search.

Att använda Fill är kostnadsfritt och du får direktkontakt med våra 80 kvalitetssäkrade partners som tillsammans erbjuder fler än 500 unika rekryterare, alla med tydlig specialisering inom sitt område.

Allt sker digitalt och utan att behöva göra en bedömning innan man vet hur villkoren ser ut. 

Därför använder sig bolag av Fill:

 • Fill erbjuder en enkel process för att komma i kontakt med specialiserade rekryteringsbolag, i Sverige och Norden.
 • Vår teknik strömlinjeformar kommunikation från inköp av tjänsten, till leverans av kandidater.
 • Fills kunder kan skala upp sina behov med enkelhet då anslutna bolag levererar en rad olika tjänster inom flera olika industrier och positioner
 • Våra kunder sänker i genomsnitt sina kostnader med 30%
 • Genom att arbeta med kvalitativa rekryterare når de bättre slutkandidater och de behåller sitt arbetsgivarvarumärke intakt.
 • Alla Fill kunder får en dedikerad projektledare som hjälper till att definiera behoven och säkerställa att ni når era mål snabbare än om man gör det själva.

För små bolag:

 • Bli matchad med rekryteringsbolag med som är fokuserade på er nisch och som förstår små bolags unika förutsättningar
 • Få hjälp med att spetsa ert EVP och Employer brand så att ni enklare konverterar kandidater
 • Köp delar av rekryteringsprocesser och sköt större delen själva för att få ned priser

För större bolag:

 • Jämför priser och upphandla via Fill på ett snabbt och enkelt sätt
 • Centralisera kommunikation och data via Fill mellan organisationen och rekryterare, både med nya och befintliga rekryterare
 • Ta del av statistik och data från både rekryterare och kandidater för att förbättra er rekrytering.

Vi på Fill är experter inom rekrytering och vill med vår tjänst erbjuda en modern lösning som för samman köpare och säljare av rekryteringstjänster.  Använd Fill för att komma i kontakt med marknadens bästa rekryterare här

Dina vänner på Fill 🥰

Unlock full potential with our newsletter about the future of hiring.