PeopleProvide

PeopleProvide startade 2014 och är specialister inom HR-kompetens. Vi "providar" såväl små som stora organisationer med den kraft och kunskap som krävs inom HR för att utvecklas lönsamt och hållbart. Vi arbetar uteslutande med rekrytering och tillsättning av HR-positioner. Från HR-assistent till HR-direktör och specialistroller inom HR. Vi har ett nischat, aktivt och relevant nätverk med för oss, kända kandidater, som vi kontinuerligt utökar. Genom processinriktad rekrytering, kompetenta konsulter, löpande support och kompetensutveckling providar vi alltid med högsta kvalitet och trygg garanti. Enkelt och engagerat. På PeopleProvide är vi specialister inom HR-kompetens. När du vänder dig till oss providar vi rätt person på rätt position – oavsett om det handlar om konsult- eller rekryteringslösningar. Vi vet vad som krävs inom HR för att organisationer ska utvecklas lönsamt och hållbart. Vi är idag ca 45 verksamma på PeopleProvide, där vi alla fokuserar på att provida de allra bästa lösningarna inom HR. Alltid efter kundens unika behov. Med vår huvudsakliga verksamhet i Stockholm, har vi genom åren dessutom förmånen att kunna bistå våra kunder i Göteborg och Malmö samt i våra nordiska grannländer. Allt vi levererar ska bidra till ökad lönsamhet och framgång hos våra kunder, oavsett om det gäller HR- kompetens, konsult- eller rekryteringslösning. Vi har enkla och engagerade processer för våra leveranser där effektens riktning alltid ska vara affärsdrivande och hållbar HR, som är en del i vår vision. Vår ambition är att utveckla och göra positiv skillnad för bolag, dess medarbetare och vår omvärld.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing