PeopleProvide

PeopleProvide startade 2014 och är specialister inom HR-kompetens. Vi "providar" såväl små som stora organisationer med den kraft och kunskap som krävs inom HR för att utvecklas lönsamt och hållbart. Vi arbetar uteslutande med rekrytering och tillsättning av HR-positioner. Från HR-assistent till HR-direktör och specialistroller inom HR. Vi har ett nischat, aktivt och relevant nätverk med för oss, kända kandidater, som vi kontinuerligt utökar. Genom processinriktad rekrytering, kompetenta konsulter, löpande support och kompetensutveckling providar vi alltid med högsta kvalitet och trygg garanti. Enkelt och engagerat. På PeopleProvide är vi specialister inom HR-kompetens. När du vänder dig till oss providar vi rätt person på rätt position – oavsett om det handlar om konsult- eller rekryteringslösningar. Vi vet vad som krävs inom HR för att organisationer ska utvecklas lönsamt och hållbart. Vi är idag ca 45 verksamma på PeopleProvide, där vi alla fokuserar på att provida de allra bästa lösningarna inom HR. Alltid efter kundens unika behov. Med vår huvudsakliga verksamhet i Stockholm, har vi genom åren dessutom förmånen att kunna bistå våra kunder i Göteborg och Malmö samt i våra nordiska grannländer. Allt vi levererar ska bidra till ökad lönsamhet och framgång hos våra kunder, oavsett om det gäller HR- kompetens, konsult- eller rekryteringslösning. Vi har enkla och engagerade processer för våra leveranser där effektens riktning alltid ska vara affärsdrivande och hållbar HR, som är en del i vår vision. Vår ambition är att utveckla och göra positiv skillnad för bolag, dess medarbetare och vår omvärld.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending