Briljant Rekrytering AB

Life Science Briljant Rekrytering är specialiserade på rekrytering inom Life Science. Vad är då Life Science? Vi räknar företag inom biomedicin, bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling och -tillverkning, inklusive specialiserade underleverantörer och konsulter. Hit räknar vi även företag som arbetar med utveckling av diagnostik och behandlingsmetoder samt företag som tar fram produkter och tjänster kopplat till e-hälsa. Vi på Briljant Rekrytering har arbetat inom olika delar av Life Science i ledande poster. Det gör att vi oftast förstår både uppdraget men framför allt vad som krävs av kandidaten för att bli framgångsrik i sin nya tjänst. Interimstjänster Utöver annonserad rekrytering arbetar vi med Interimstjänster. Vi har sett en ökad efterfrågan på Interimistiska tjänster sedan början av 2020. Vi har ett stort kontaktnät med Interimare som snabbt kan ersätta en nyckelperson hos er. Här håller vi oss inte bara till Life Science utan har konsulter inom Ledningsgruppstjänster (CEO, CFO, CCO etc) ekonomi, sälj & marknad, teknisk service, support och HR. Styrelserekrytering och Executive Search En växande del inom Briljant är Styrelserekrytering och Executive Search. Idag blir det vanligare att anlita rekryteringsbyråer när en styrelse skall ersätta styrelseledamöter eller hitta ny kompetens. Det kan vara när styrelsen skall kompletteras med kompetens som inte finns i styrelsens kontaktnät eller när om det är kritiskt att det sker i en process som t ex hittar kandidater i andra delar av världen, tar hänsyn till dynamiken i styrelsen eller helt enkelt för att spara tid och låta en specialist sköta processen. Vi på Briljant Rekrytering har kontakt med många duktiga företagsledare som framgångsrikt har utvecklat företag inom svenskt näringsliv. Det gör att vi hittar rätt person även när omständigheterna gör att en annonserad rekrytering inte är aktuell. Vi tar hand om din framtid, både som privatperson och företag!
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending