Zest Care

Kraft åt Sveriges viktigaste arbetsplatser. Zest Care bemannar kommuner och sjukhus över hela landet med legitimerad personal: sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi hyr även ut interimschefer för äldreomsorg och hälso- och sjukvård på alla nivåer. Vår vision och mission är att genom goda arbetsvillkor locka tillbaka alla de personer som lämnat skolan, vården och omsorgen – Sveriges viktigaste arbetsplatser. Genom att bidra till välbemannade arbetsplatser kan vi alla få det som ingår i samhällskontraktet med god kvalitet. Vi tror på ett starkt och professionellt ledarskap för att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsplatser för att attrahera medarbetare som genom sitt engagemang har kraft att skapa drömarbetsplatser. Vi vill medverka till att höja statusen och öka intresset för att utbilda sig inom skola, vård och omsorg. Zest har vunnit utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare 4 år i rad; 2014, 2015, 2016 och 2017. (Universum global employer branding)
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending