Zest Care

Kraft åt Sveriges viktigaste arbetsplatser. Zest Care bemannar kommuner och sjukhus över hela landet med legitimerad personal: sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi hyr även ut interimschefer för äldreomsorg och hälso- och sjukvård på alla nivåer. Vår vision och mission är att genom goda arbetsvillkor locka tillbaka alla de personer som lämnat skolan, vården och omsorgen – Sveriges viktigaste arbetsplatser. Genom att bidra till välbemannade arbetsplatser kan vi alla få det som ingår i samhällskontraktet med god kvalitet. Vi tror på ett starkt och professionellt ledarskap för att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsplatser för att attrahera medarbetare som genom sitt engagemang har kraft att skapa drömarbetsplatser. Vi vill medverka till att höja statusen och öka intresset för att utbilda sig inom skola, vård och omsorg. Zest har vunnit utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare 4 år i rad; 2014, 2015, 2016 och 2017. (Universum global employer branding)

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.