Proper People

Proper People är ett rekryteringsföretag specialiserat på att stödja bolag att nå sina affärsmål genom ledarstödd rekrytering, personbedömningar och konsultförmedling främst av chefer och specialister inom fastighetsbranschen. Tillsammans har vi (Maria & Therese) många års erfarenhet från rekrytering och konsultförmedling av chefer och specialister. Det ger oss en djup förståelse för våra kunder och kandidater och vad som krävs för en bra matchning och en effektiv process. Vår historik av hög hitrate och vår långa erfarenhet av att tillsätta chefer och specialister är avgörande för att lyckas hitta rätt kandidater. Det är vi övertygade om! Rekrytering och förmedling av konsulter är ett hantverk som kräver både en professionell process och professionella konsulter. Och det har vi! Företaget Proper People växte fram ur ambitionen att bistå bolag med att attrahera, rekrytera och förmedla relevanta medarbetare och konsulter som kan bidra till kundernas organisation på olika sätt. Proper People tror på värdet av att lära känna varje kunds organisation och dess kultur. Vi tror också på att fördjupa kunskapen om varje kandidats erfarenheter och drivkrafter. Kännedom och fördjupad kunskap ger ett nära och personligt samarbete med varje kund. Det ger oss också möjlighet att identifiera och attrahera de bäst lämpade kandidaterna för tjänsten. I Proper People gör vi allt i processen själva. Det ger oss kontroll i alla detaljer och är ett sätt för oss att säkerställa hög kvalitet.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending