Capto HR

Vi handplockar de bästa lokala kandidaterna inom svårtillsatta roller oavsett bransch eller befattning. Vårt mål är att skapa en lyckad rekryteringsprocess från start till mål, där alla parter får känna delaktighet. Man kan välja våra tjänster som en helhetslösning där vi finns med som rådgivare och experthjälp genom hela rekryteringsprocessen. Om man vill hålla i huvudrekryteringen själv men önskar stöd eller experthjälp inom vissa områden kan vi anpassa oss efter era specifika önskemål. För att uppnå lyckade resultat använder vi olika vetenskapligt baserade metoder och strategier i allt ifrån intervjuer till testning, referenstagning, bakgrundskontroller och uppföljning. Vi tror dock att den viktigaste faktorn för att åstadkomma en framgångsrik rekrytering är att vara genuint engagerad och intresserad av att förstå våra kunders behov, organisation, bransch och företagsklimat. Därigenom får vi rätt verktyg för att kunna handplocka rätt kandidater som tillför värde till företaget på många olika plan. I vårt sökarbete kartlägger vi marknaden, konkurrerande företag och organisationer samt nätverk och föreningar.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending