De två vanligaste rekryterings­strategierna

Rekryterare
Rekrytering
Sverige bästa
Talangernas marknad
Rekryteringsbolag

När ska du använda dig av ett rekryteringsbolag?

Det finns inga genvägar till den ”perfekta rekryteringen” och att bygga upp en bra kandidatvolym tar tid. Enligt vår data tar det 4 – 6 månader från påbörjad process till att den anställde gör sin första dag på sin nya arbetsplats. Behöver du dessutom bygga upp ny avdelning eller ersätta flera roller samtidigt kommer det ta än längre tid. För dig som rekryterar, oavsett om du är rekryterande chef eller medarbetare, är förberedelser A och O. Ju bättre förberedelse, desto snabbare går själva processen.

Olika strategier

Men vilka strategier går att tillämpa för bolag som då identifierat att rekrytering är en av deras viktigaste interna processer för att vara konkurrenskraftiga?

Aktiv intern rekryteringsfunktion

Här satsar bolaget (allt som oftast) stora resurser på att ha ett eget team med rekryterare som aktivt letar upp, intervjuar och anställer nya medarbetare. Låt oss kalla det för en intern headhuntingavdelning som säkerställer att bolagets rekryteringsmål blir uppnådda. Bolag inom stark tillväxt har ofta tillämpat denna strategi, exempelvis, för en intern headhuntingavdelning som säkerställer att bolagets rekryteringsmål blir uppnådda. Bolag inom stark tillväxt har ofta tillämpat denna strategi, exempelvis, Spotfiy, Klarnaoch Mentimeter. Andra sektorer som arbetar med denna typ av aktivitet är konsultorganisationer, med stort fokus på rekrytering från universitet och högskolor. Kända exempel är Accenture, McKinsey och Boston Consulting Group.

Att ha en aktiv intern rekryteringsfunktion bygger allt som oftast även på att bolaget har en väl genomtänkt employer-brandingstrategi, för att på så sätt öka inflödet och konverteringsgraden av kandidater, oavsett senioritet.

150 timmar per roll

I en beräkning från rekryteringsbolaget Poolia, räknar de med att ett genomsnittligt svenskt bolag behöver lägga upp till 150 timmar för att tillsätta en enda roll. Med lite snabb matematik innebär det att en dedikerad intern rekryterare kan tillsätta ~10 roller per år. Förutsatt att rekryteraren inte gör något annat än rekrytera. Därför blir det idag allt vanligare att bolag som tillämpar den här strategin går mot en hybridmodell där de stärker upp sin interna funktion med hjälp av externa rekryteringspartners. På så sätt kan de bättre möta tillfälliga rekryteringstoppar eller specialistroller som ligger utanför rekryteringsteamets kärnområde.

Passiv intern rekryteringsfunktion

Sannolikt den allra vanligaste approachen som tillämpas av majoriteten av svenska bolag. Här har man skapat en rekryteringsprocess fokuserad på att ta hand om kandidater som själva sökt sig till bolaget. Maskineriet bygger på att det finns ett externt inflöde av kandidater som man kan screena och intervjua internt. Den stora skillnaden mot en aktiv rekryteringsfunktion är att man saknar förmågan att aktivt fylla på sin kandidatpool. Att bygga en organisk kandidatpool tar långt tid och inte ens våra mest folkkära företag i Sverige klarar av att på egen hand tillsätta roller utan att aktivt söka upp kandidater.

Bolag som jobbar med en passiv intern rekryteringsfunktion börjar ofta med att försöka tillsätta roller genom sitt naturliga inflöde av kandidater. Om det inflödet inte är tillräckligt starkt kontrakteras ett rekryteringsbolag som då aktivt söker upp och förmedlar kandidater. Beroende på mognadsgrad internt kan finns det olika modeller för vad för tjänster man köper in. ”Instegsprodukten” i det här läget är att köpa hjälp med CV-sourcing för att öka på sitt inflöde av relevanta kandidater vilket kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till full-service-produkter där den externa partnern genomför rekryteringen från ax till limpa.

Att söka sig externt

Det finns olika drivkrafter till att man som organisation väljer att söka efter hjälp och expertis från rekryteringsbolag. Det kan delvis handla om en strategi där man vill ha en mix av interna rekryterare och externa diton för att:

  • Nå nya kandidatnätverk
  • Få löpande metodutveckling av branschexperter
  • Avlastning vid tillsättning av komplicerade roller

Det kan även vara mer situationsanpassad lösning även om det inte handlar om en uttalad strategi. Man behöver helt enkelt hjälp med att genomföra en rekrytering och saknar intern förmåga att göra det själv.

Vad passar dig och ditt bolag bäst?

Vi på Fill finns här för dig oavsett vilken strategi ni valt att tillämpa. Vår tjänst är kostnadsfri att använda och du väljer själv om du vill använda våra digitala guider eller få rådgivning över telefon.

Prova oss idag!

Dina vänner på Fill 🥰


Unlock full potential with our newsletter about the future of hiring.